Sunday, October 9, 2011

Wayang Kulit dari Kelas 6F

Kelas 6F telah belajar untuk membuat wayang kulit pada waktu mata pelajaran Kajian Tempatan.  Murid-murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.  Satu kumpulan mempunyai 6 orang murid.  Mereka dibahagikan kerja oleh ketua kumpulan masing-masing untuk menyiapkan bahagian sendiri seperti mereka bentuk patung kulit, mengunting, membuat kotak wayang kulit dan sebagainya.  Kerjasama dari setiap ahli kumpulan amat dihargai.  Murid-murid berasa puas hati selepas membuat persembahan wayang kulit dari kumpulan masing-masing.

Di bawah ialah 4 produk yang dibuat oleh murid-murid saya. 


  Wayang Kulit dibuat dari Kumpulan 1
  Wayang Kulit dibuat dari Kumpulan 2 

 Wayang Kulit dibuat dari Kumpulan 3             

Wayang Kulit dibuat dari Kumpulan 4

  

No comments:

Post a Comment