Saturday, November 26, 2011

Sumber Semulajadi Di Malaysia

Definisi

Sumber semula jadi merujuk kepada sebarang benda yang terbentuk secara semula jadi dan digunakan oleh manusia untuk kehidupan dan kesejahteraannya.  Sumber-sumber semulajadi di Malaysia dapat dibahagikan kepada tiga bahagian utama iaitu;

  • sumber mineral
  • sumber hutan
  • sumber laut

Sumber Mineral


Sumber mineral ialah sumber bahanmentah yang perlu digali bagi mendapatkannya sama ada secara pengerudian, perlombongan dan sebagainya.  Terdapat banyak sumber mineral yang terdapat di Malaysia. Sumber mineral yang penting adalah seperti berikut:
  • Petroleum
  • Bijih timah
  • Emas
  • Gas asli
Petroleum

Petroleum merupakan sumber minyak mentah yang terdapat di perut bumi. Petroleum terbentuk dari fosil-fosil hidupan bumi dan memakan masa berjuta tahun untuk membentuk.  Petroleum digali di tengah laut dan juga digali di kawasan daratan di sesetengah tempat.  Hasil tapisan petroleum ialah petrol, diesel, kerosin, tar dan lain-lain.

Pelantar petroleum
 
 Petro untuk kenderaan - Petronas


Bijih Timah
 
Bijih Timah dilombong di kawasan lombong bijih timah. tempat yang popular dengan bijih timah adalah Kinta dan Kuala Lumpur. malaysia memang terkenal dengan hasil bijih timah yang bermutu tinggi. Kaedah yang digunakan untuk melombong bijih timah adalah kapal korek dan mendulang. Bijih timah boleh digunakan untuk menyadur tin, membuat tin aluminium dan mematri alat-alat elektronik.
Bijih Timah

Kapal Korek Bijih Timah


Emas

Malaysia juga kaya dengan pengeluaran emas. Emas sangat beharga dan mahal harganya. Emas digali di kawasan daratan seperti di Kelantan dan Johor. Emas boleh dibuat barang kemas seperti cincin, rantai dan juga perhiasan-perhiasan lain.

Emas
 
Emas yang belum diproses
Gas Asli
 
Gas asli merupakan sumber penting yang terdapat di perut bumi. Cara melombong gas asli adalah sama dengan cara melonbong petroleum. Gas asli digunakan untuk menjadi bahan bakar. Contoh: Gas untuk memasak.


 Tabung Gas


Sumber Hutan

Hutan di Malaysia merupakan hutan jenis hutan hujan khatulistiwa (Tropika) dan dianggap yang tertua di dunia. Bumi Malaysia masih diliputi dengan sejumlah 61 % peratus Hutan Hujan Khatulistiwa. Malaysia mempunyai keluasan hutan kira-kira 77.4 % (20.36 Hektar) daripada jumlah kawasan keseluruhanya.

 Hutan Tropika

Kayu Balak

Ubat Tongkat Ali

Kraftangan dibuat daripada rotan


Sumber Lautan

Malaysia terkenal dengan laut yang biru dan terkenal dengan hasil lautnya. Laut China Selatan seluas 531.1 km persegi memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak, Selat Melaka memisahkan Semenanjung Malaysia dengan Pulau Sumatera, Indonesia dan Selat Teberau memisahkan Malaysia dengan Singapura.

Makanan- udang, ikan, ketam dan lain-lain


Ikan - hasil tangkapan nelayan

Sunday, October 16, 2011

My Dream House ( Rumah Idaman Saya)Dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun Enam, murid-murid saya iaitu kelas 6F diminta mereka cipta "Rumah Idaman Saya".  Murid-murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.  Bahan-bahan yang boleh digunakan tidak dihad, murid boleh menggunakan bahan kitar semula seperti tin-tin kosong, kotak kertas, warna kertas, besi buruk.  Selain itu, murid saya juga menggunakan kayu, kepingan kayu, batu-batan, tali, tanah liat dan lain-lain bahan untuk menghasilkan "Rumah Idaman" mereka. Hasil kerja amat memuaskan, saya rasa bangga terhadap mereka kerana hasil kerja sangat cantik dan kreatif!Gambar-gambar yang dikenangi!

                                                   


Murid sedang berushaha, gunting, gunting, gunting... 


                                                                       Gunung Palsu pun ada?

 
  Kebun sayur, cantiknya! Macam sayur yang sebenar!
 
 
 
 
 
 
Gelanggang bola! Murid saya semua kaya!
                                                                      Taman Bunga yang cantik sekali!

 Projek ini memang sangat besar! Kena menggunakan 4 buah meja untuk meletakkannya! Rumah kecil, tetapi suasana sangat indah.Projek ini cantik, tetapi mengapa rumah tidak ada bumbung?


Rumah ini comel, projek hasil daripada sekumpulan murid perempuan.


Murid-murid menggunakan masa yang panjang untuk menghasilkan projek "Rumah Idaman Saya". Tetapi murid saya dapat membelajari " sikit-sikit menjadi bukit " . Kerjasama ahli kumpulan amat dihargai.

Sunday, October 9, 2011

Wayang Kulit dari Kelas 6F

Kelas 6F telah belajar untuk membuat wayang kulit pada waktu mata pelajaran Kajian Tempatan.  Murid-murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.  Satu kumpulan mempunyai 6 orang murid.  Mereka dibahagikan kerja oleh ketua kumpulan masing-masing untuk menyiapkan bahagian sendiri seperti mereka bentuk patung kulit, mengunting, membuat kotak wayang kulit dan sebagainya.  Kerjasama dari setiap ahli kumpulan amat dihargai.  Murid-murid berasa puas hati selepas membuat persembahan wayang kulit dari kumpulan masing-masing.

Di bawah ialah 4 produk yang dibuat oleh murid-murid saya. 


  Wayang Kulit dibuat dari Kumpulan 1
  Wayang Kulit dibuat dari Kumpulan 2 

 Wayang Kulit dibuat dari Kumpulan 3             

Wayang Kulit dibuat dari Kumpulan 4

  

Monday, October 3, 2011

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.  Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN